Пети разред

Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Добар дан, ове недеље настављамо тамо где смо стали, цртамо у Скречу али користећи мало другачије блокове, упознаћете се са блоковима за понављање. Важно је да уочите разлику између линијског и цикличног алгоритма. Прошле недеље цртали сте квадрат користећи линијски алгоритам, највише користећи блокове кретања. Ове недеље такође цртате квадрат али на другачији начин, уз… Прочитајте више Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Шести разред

Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Добар дан, ове недеље настављамо рад у програмском језику Python, упознајемо се са бројачком наредбом for. Пошто се у програмима често јавља потреба да се неке наредбе понављају, сви програмски језици обезбеђују начин да се то постигне, у језику Python најлакши начин да се то уради је наредба for. Понављања у програмима се називају циклуси или петље. Већ… Прочитајте више Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Седми разред

Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Добар дан, надам се да пратите ТВ часове на РТС-у. У току ове недеље, учимо цртање троугла, многоугла, постављање слике и текста. Цртање углова и многоуглова изводљиво је на више начина а Библиотека PyGame даје могућност и за директно цртање многоуглова, као целине (каже се и полигона) . За цртање многоугла користи се функција pg.draw.polygon() . Помоћу… Прочитајте више Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Осми разред

Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Добар дан, и ове недеље настављамо програмирање у Python/Pygam-у, вашем изборном модулу. Ваш задатак је да пратите упутства која сам дала у оквиру категорије седми разред где се налазе видео лекције. На сајту Петља, приручник за седми разред, Библиотека PyGame, час 3, провежбајте задатке, одаберите један од понуђених задатака, урадите, сликајте и пошаљите на мејл.… Прочитајте више Четврта недеља 6.4.-10.4.2020.

Пети разред

Трећа недеља 30.3.-3.4.2020.

Петаци, и у трећој недељи, настављамо са програмирањем у Скречу. Ове недеље научићемо како да нацртамо линију а затим и квадрат. У Скречу, сваки лик има невидљиву оловку. Да би могли да цртамо, морамо одабрати блокове из категорије ОЛОВКА, у оквиру које можемо одабрати дебљину,боју и величину. Уколико је оловка спуштена, лик исцртава путању по… Прочитајте више Трећа недеља 30.3.-3.4.2020.